Inline marathon Berlín

Jeden z najprestížnejších inlininových pretekov na svete.

09 09. 2017 - 09 09. 2017