Při tepelném tvarování je důležité postupovat přesně podle níže uvedených pokynů, předejdete tak nenávratnému poškození bruslí!

K tepelnému tvarování je nutné použít buďto speciální vypékací pec, která je určena přesně k tomuto účelu, nebo klasickou elektrickou horkovzdušnou troubu. V žádném případě k tvarování nepoužívejte plynovou troubu - došlo by k nenávratnému poškození bruslí!

1. POVOLTE TKANIČKY
Jako první krok je velice důležité povolit tkaničky a připravit je tak na to, abyste mohli co nejrychleji brusle obout a tkaničky utáhnout dokud jsou brusle prohřáté.

2. PŘEDEHŘEJTE TROUBU
Nastavte teplotu na peci, nebo na elektrické horkovzdušné troubě na teplotu 75 - 80 °C. Mezi tím, co se Vám pec (trouba) předehřívá vyndejte z bruslí vnitřní vložky.

3. VLOŽTE BRUSLE DO TROUBY
Jakmile je pec (trouba) předehřátá na danou teplotu, vložte brusli dovnitř. Je důležité, aby se brusle, ani držák nože nedotýkal žádné části trouby. Doporučujeme zasadit nůž do dřevěného hranolku s drážkou. Brusli nahřívejte maximálně 2-3 minuty!

4. RYCHLE BRUSLE OBUJTE
Vyndejte brusle z trouby, posaďte se na židli (kolena v úhlu 90°), vložte do bruslí vložky. Obujte si brusle a použijte ponožky, které standardně používáte při hře. Chodidlo hned zatlačte co nejvíce do paty. Tyto kroky je nutné udělat v co možná nejkratším časovém úseku.

5. UTÁHNĚTE TKANIČKY
Nyní začněte utahovat tkaničky. Celou brusli pevně dotáhněte od špičky přes nárt, nad kotník až po poslední dírku (očko). Tkaničky utahujte směrem do strany, nikoliv nahoru. Při utahování směrem nahoru byste mohli na rozehřáté brusli způsobit nenávratné škody!

6. ZŮSTAŇTE SEDĚT
Nyní zůstaňte sedět, kolena mějte stále pokrčené v úhlu 90° a nechejte si brusle cca 25 minut na nohou. Po uplynutí této doby vytáhněte tkaničky z posledních 3 oček. Poté si brusle si co možná nejopatrněji vyzujte.

8. HOTOVO
Myslete na to, že jsou stále teplé a neopatrným zacházením by se mohly zdeformovat. Brusle nechte vychládnout a ještě je minimálně na 12 hodin nechejte vyzrát při běžné pokojové teplotě.

Firma TEMPISH nenese odpovědnost za nedodržení přesného postupu tepelného tvarování. Pokud si na tuto úpravu netroufáte sami, zajděte si do některé ze specializovaných prodejen hokejového vybavení, kde Vám brusle tímto způsobem upraví proškolený pracovník.