PACHOŁEK

WERSJA I :

80 MM 

WERSJA II: 64 MM 

WYSOKOŚĆ: 85 MM 

20 SZT. PACHOŁKÓW DO JAZDY FREESTYLE